KRACHTIGE EENVOUD

Zo was het toen, en zo is het nu!

 

(Tekst gevonden in St.Paulskerk in Baltimore, uit 1692)

 

"Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk; en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

 

Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere mensen en kleinere zijn dan jij zelf. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn, het is een werklijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

 

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd. Vele mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.


Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet je zelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.


Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor je zelf. Je ben een kind van het universum, niet meer of minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn. En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is goed. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is het toch nog steeds een prachtige wereld".